Predstavenstvo družstva

 • Ing. Miroslav Skácel, PhD. - predseda
 • JUDr. Mária Lőrinczová - podpredseda
 • Bc. Miroslav Nagy - člen
 • Ľudmila Jalčáková - členka
 • Bc. Iveta Hoľáková - členka
 • JUDr. Vladislav Geletka - člen
 • Ing. Maroš Čulák - člen

Kontrolná komisia pri SBD IV

 • Dušan Semjan - predseda
 • Ing. Peter Niezgodský - člen
 • Jozef Poráč - člen

Vedenie družstva

 • Ing. Maroš Čulák - riaditeľ
 • Ing. Monika Rozmanová - námestník OTÚ

Výpis z obchodného registra, Stanovy (pdf)