teho logoTEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzením Košice

teko logo nove3Tepláreň Košice, a.s.

vvsVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s

vseVýchodoslovenská energetika a.s., RWE GROUP

postaSlovenská pošta, a.s. - eSIPO