Telefónne čísloSlužbyPoznámky
055/788 10 01 Centrálny dispečing 7.30-16.00 prac.dni
055/788 10 11
055/788 10 05
nahlasovanie porúch 7.30-16.00 prac.dni
+421 944 427 964 p. Kovaľ (havarijná služba - voda, kúrenie) po pracovnej dobe
 Výťahy 
+421 800 131 415 OTIS Výťahy s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 850 123 724 Schindler výťahy a eskalátory a.s. - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 903 606 772 Pavol Tuchyňa Tuchyňa výťahy - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 948 943 833 KAMU s.r.o  - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 915 944 266 Výťahy Východ, s.r.o - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 905 634 214 Ing. Jozef Kaňuch - Liftkan - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 800 328 328 KONE s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 910 955 303 Výťahy Pardubice a.s.- NONSTOP pohotovostná služba  
+421 905 491 421 Ladislav VRÁBEL - NONSTOP pohotovostná služba  
+421 905 418 162 Bobson s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba

 

 Elektro 
+421 903 068 134 Pavol Mikolaj Palárikova 1
Palárikova 3
Lomonosovova 16-18
+421 907 995 037 Jozef Horniak - ELCAS Turgenevova 16,20
+421 905 468 179 LENERX, s.r.o. Komenského 41,43
+421 905 400 044 KR-Elektro, Štefan Krešák Južná tr. 20, 24, 28, 30, 32, 36
Žižkova 31,33
+421 905 837 874 Bandák Jozef Bukovecká 2
+421 915 331 066 Tomáš Zwyrtek – ZTM s.r.o. ostatné domy
 Plyn 
+421 905 412 962
+421 905 412 963
AZ plus - Ing. Frnčo
AZ plus - Ing. Mitro
Južná tr.20, 24-36
Palárikova 3,5
Lomonosovova 14-38
Turgenevova 2-34
+421 944 427 964 Jaroslav KOVAĽ- KoBe Košice s.r.o. ostatné domy
+421 918 563 279 NAMONT - elektro, plyn, voda, kúrenie

Levočská 1
Družicová 1,2,3
Čingovská 9
Baltická 1,2,3,4
Vojvodská 8,10,12,14
Raketová 4,5,6
Baltická 5,6,7,8
Žižkova 41,43,45

rezidencia Albelli ( Alvinczyho 24,26,28,30,  Bellova 6)

Skladná 1A, 1B, 1C

 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 
055/795 27 77 Call centrum www.vodarne.eu
 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice 
055/636 09 99
055/636 09 91
dispečing www.teho.sk
 MH Teplárenského holdingu, a.s.  

055/619 24 44
055/674 74 9
+421 918 800 242

NONSTOP dispečing www.teko.sk
Opravy spoločnej televíznej antény - p. Mičko 

055/788 10 24

055/301 23 45

ANTIK  www.antik.sk
02/594 222 22 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. www.upc.sk