Tlačivá potrebné k zmene užívateľa bytu:

Dohoda_o_prevode_členských_práv_a_povinností.pdf

Dohoda_o_skončení_členstva.pdf

Dotazník_vlastníka_bytu.pdf

Dotazník_člena_SBD_IV_Košice.pdf

Odovzdavajúci_a_preberajúci_protokol_bytu_v_bytovom_dome.pdf

Poučenie_o_platbách.pdf

Prehlásenie_o_vzájomnom_finančnom_vysporiadaní.pdf

Údaje_k_zmene_nájomcu_bytu.pdf

Údaje_k_zmene_vlastníka_bytu.pdf

Údaje_k_zmene_vlastníka_bytu_dedičstvo.pdf

Údaje_k_zmene_vlastníka_garáže_Raketová.pdf

Žiadost_o_zaevidovanie_zmeny_mena.pdf

Žiadost_o_prevod_druzstevneho_bytu_do_osobneho_vlastnictva.pdf

 Žiadosti:

Príkaz_na_úhradu_do_pokladne_SBD_IV_Košice.pdf

Žiadosť_o_vydanie_potvrdenia_o_stave_nedoplatkov.pdf

Žiadosť_o_zaevidovanie_kontaktnej_adresy.pdf

Žiadosť_o_úpravu_počtu_osôb_v_byte.pdf

 

Podklady k vyúčtovaniu zálohových platieb:

Súpis_osôb_I.polrok.pdf

Súpis_osôb_II.polrok.pdf

 

Zápisnice:

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a NP - vzor (doc)

Formuláre k odpočtom:

Oznámenie o odpočte vody (pdf)
Záznam o odpočte vodomerov (pdf)
Kartička odpočtára - neprístupné byty (pdf)
Návody na odpočet PRVN Metra Šumperk (pdf)

Výzva na ciachovanie do schránky pri neprítomnosti.

 

Stavebné úpravy:

Požiadavka_na_výkon_prác_a_materiál.pdf

POUČENIE_k_realizácii_stavebných_úprav_v_byte.pdf

Súhlas-zmena_dispozície_bytu.pdf

Tlačivo_ohlasenie_stavebných_úprav.pdf

Žiadosť_o_schválenie_rozširenia_mrk.pdf

Žiadosť_o_schválenie_stavebných_úprav_v_byte.pdf

 Iné:

Informačný_list_k_PO.pdf

Mandát_na_inkaso_v_sepa.pdf 

Návrh_plánu_údržby_a_opráv.pdf

Požiadavka_na_vyplatenie_odmeny.pdf

Sťažnosť.pdf

Výzva_otvorenie_ventilov.pdf

Zoznam_najčastejšie_použitých_skratiek.pdf

Čestné_prehlásenie_TKR_STA.pdf

Žiadosť_o_ukončenie_upratovania.pdf

Žiadosť_o_začatie_upratovania.pdf

Co nepatrí do verejnej kanalizácie (pdf)

Domový_poriadok_2.pdf

Rezidencia Albelli:

Splnomocnenie_-_hlasovanie_a_účasť_na_schôdzach.pdf

Dohoda_o_elektronickom_zasielaní_dokumentov_1.pdf

Žiadosť_o_elektronické_hlasovanie.pdf