Slider

Novinky

Dlhodobá spolupráca s našimi partnermi

23. 01. 2024

Našim klientom, ktorí sú vlastníci bytových a nebytových priestorov v sprave SBD IV KE pomáhame pri výbere najvhodnejších dodávateľov .
Prinášame originálne nápady a moderné riešenia na výkon prác a služieb .
Na projektoch pracujeme ako na vlastných tak, aby výsledok bol dokonalý a spokojnosť na Vašej tak i na našej strane.
Takto by sme radi postupne predstavili našu dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi , ktorí sa podieľajú na rozvoji a obnove bytových domov .
  
web partneri2

Začnite nás sledovať na sociálnej sieti

18. 01. 2024

logo.png

Zverejňujeme tam aj dôležité informácie nášho Správcovského bytového družstva , zaujímavosti / novinky našich partnerov, ktorí sa podieľajú na projektoch v rámci obnovy bytových domov .

Budeme s Vami zdielať referencie našich partnerov, zástupcov bytových domov a vlastníkov, budeme sa chváliť našimi úspechmi ale podelíme sa aj s problémami.

Chceme byt s Vami, chceme byt nápomocní, ale chceme byť najlepší a hlavne iní a dôslední - oproti ostatným správcom na území Košíc.

 Vaše SBD IV KE

OZNAM - Nábeh vykurovania

08. 10. 2023

Týmto oznamujeme, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začalo dňa 08.10.2023 o 22:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK).

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný.

Žiadame všetkých odberateľov a majiteľov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania ako aj odvzdušnenie vykurovacích sústav jednotlivých domov.

V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.

Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

 

Konferencia zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov 2023

14. 06. 2023

 
Správcovské bytové družstvo IV Košice v spolupráci s obchodnými partnermi zorganizovalo Konferenciu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov , ktorá sa uskutočnila 08.06.2023 v Congress Hotel Centrum Kosice.
Kvalitná a odborná konferencia určená pre zástupcov vlastníkov bytov a NP, developerov a ďalších odborníkov opäť zožala veľký úspech a zúčastnilo sa jej viac ako 120 z Vás.
Naša spoločnosť v spolupráci s našími aj novými obchodnými partnermi odprezentovali 11 kvalitných prezentácií. Účastníci sa dozvedeli o nových trendoch financovania, poistenia, bezpečnosti pri obnove bytových domov a pod.. Boli ponúknuté možnosti pri znižovaní nákladov médii pri využívaní fotovoltaického zariadenia a klimatizácie.
 
Všetkým zúčastneným a partnerom ďakujeme za Vašu priazeň a opäť o rok dovidenia!
 
Snímka web 2
 
             partneri            
  
 

Oznámenie pre vlastníkov a nájomcov bytov

15. 02. 2023

Oznámenie pre vlastníkov a nájomcov bytov

V nasledujúcich dňoch budú hromadne doručované nové mesačné zálohové predpisy s podrobným rozpisom položiek spolu so sprievodným listom s účinnosťou od 01.04.2023, ktoré sú splatné už v mesiaci marec 03/2023.

 Zvýšenú pozornosť prosím venujte pokynom na úhradu:

V prípade, ak svoje úhrady realizujete prostredníctvom Slovenskej pošty, cez SIPO a eSIPO platobných portálov vybraných bánk, zmena nastane automaticky, v tomto prípade nie je potrebné nič meniť.

V prípade ak svoje úhrady realizujete trvalým príkazom a úhradami na bankový účet bytového domu, je potrebné si novú sumu zálohového predpisu upraviť už v mesiaci marec 2023.

Vlastníci, ktorí majú aktivovaný prístup na portál poschodoch.sk, nový zálohový predpis spolu so sprievodným listom nájdu priložený v priečinku Stránky zákazníka, Môj byt, Dokumenty.

 

V Košiciach, 17.02.2023

                                                                                                                Ing. Maroš Čulák

                                                                                                     Riaditeľ - prokurista SBD IV Košice

 

 

OZNAM - Nábeh vykurovania

19. 09. 2022

Týmto oznamujeme, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 20.09.2022 o 00:01 hod. s postupným nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK).
V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný.
 
Žiadame všetkých odberateľov a majiteľov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania ako aj odvzdušnenie vykurovacích sústav jednotlivých domov.
 
V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí.
Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.
 

Nájdete nás aj na facebooku

05. 05. 2022

Všetky novinky a aktuality nájdete už aj na našej stránke na facebooku

 

[12 3 4  >>