Slider

Používanie výťahov - usmernenie

Vážení užívatelia bytov a NP,
prečítajte si usmernenie k používaniu výťahov počas pandémie koronavírusu, ktoré nájdete tu.