V uvedenej sume nebude zahrnutá zmluvná pokuta, resp. poplatok z omeškania. Pre bližšie informácie Vás žiadame kontaktovať pracovníčky klientskeho centra na telefónnych číslach 055/7881 003, 055/7881 024, 055/7881 016, kde dostanete presné informácie o celkovej výške nedoplatku.

V prípade realizácie úhrad cez SIPO, doporučujeme úhradu realizovať prostredníctvom červeného SIPA, ktoré obdržíte vždy do 15-ho dňa daného mesiaca. Touto úhradou zrealizujete platby za média: plyn, koncesionárske poplatky RTVS, SBD IV, odpad. Zálohová platba za elektrinu už vo vyššie uvedenom lístku NIE JE ZAHRNUTÁ.

Ak svoj dlh medzičasom vyrovnáte, považujte prosím toto upozornenie za bezpredmetné, prípadne nám oznámte dátum a spôsob úhrady.