Slider

OZNAM - Otvorenie budovy družstva pre klientov a partnerov SBD IV od 15.03.2022

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV KE, že od utorka 15.03.2022 bude budova družstva otvorená pre klientov a partnerov SBD IV KE za účelom osobného vybavovania, zatiaľ v obmedzených stránkových hodinách (http://www.sbd4ke.sk/strankove-dni) a za dodržania režimu ZÁKLAD, t.j. bez kapacitných obmedzení.
Vaše požiadavky mimo stránkových hodín prosím aj naďalej vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi telefonicky, emailom alebo listom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty.

Ing. Maroš Čulák
riaditeľ-prokurista SBD IV KE