Slider

Oznam o zmene ceny vodného a stočného

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2022/V s účinnosťou od 01.03.2022 zvýši ceny vodného a stočného. Prehľad nových cien vodného a stočného, platných od 01.03.2022 nájdete tu.