erm30Vážení vlastníci bytov,

na základe pozitívneho ohlasu a dobrých skúseností s rádiovým diaľkovým odpočtom pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) z produkcie českého výrobcu Metra Šumperk Správcovské bytové družstvo IV Košice zavádza s účinnosťou od 1.12.2011 novinku, montáž bytových vodomerov s rádiovým modulom.
 
Montáž rádiových modulov je možná len na špeciálne upravené vodomery, pričom montáž vodomerov je možné urobiť aj samostatne, bez modulu a rádiové moduly možno doinštalovať aj neskôr. Cena samotného vodomeru je pritom rovnaká ako cena bežných bytových vodomerov.
 
erm30 powogazRádiový modul funguje na tom istom princípe ako merače na radiátoroch (PRVN). Keďže ide o rovnakého výrobcu, rádiový odpočet vodomerov je možné vykonávať súbežne s odpočtom PRVN. Rádiový modul zaisťuje snímanie údajov z vodomeru a ich vysielanie rádiovým signálom. Umožňuje tak odpočty spotreby vody bez nutnosti vstupu do bytu.
 
Modul E-RM 30 je vybavený prútovou anténou, ktorá sa vyznačuje veľmi dobrou účinnosťou. Vďaka tomu je možné bez problémov odčítať údaje bez vstupu do bytu alebo domu, a to aj v prípade montáže vodomerov v stupačkových šachtách viacpodlažných budov.
 
Na rozdiel od klasického vodomeru dokáže rádiový modul E-RM 30 rozlíšiť aj smer toku vody, čím je možné odhaliť prípadnú manipuláciu s vodomerom (jeho otočenie). Rádiový modul je samozrejme možné zaistiť klasickou mechanickou plombou proti demontáži, je však tiež vybavený elektronickou plombou, ktorá zaznamená akýkoľvek pokus o zosadenie modulu z vodomeru. V prípade neautorizovanej manipulácie s modulom sa zaznamená jej presný dátum. Informácie o zosadení rádiového modulu z vodomeru sú vysielané rádiovým signálom. Z pamäti prístroja je možné prečítať mesačné hodnoty riadneho i spätného chodu 12 mesiacov späť. Vodomery Apator Powogaz sú pritom nadštandartne chránené proti účinkom magnetického poľa.

Všetky vysielané dáta sú proti zneužitiu zabezpečené kódovaním. Systém tak chráni Vaše súkromie a šetrí Váš čas.
 
Katalógový list (PDF), Certifikát (PDF)