Oznámenie pre vlastníkov a nájomcov bytov

Oznámenie pre vlastníkov a nájomcov bytov

V nasledujúcich dňoch budú hromadne doručované nové mesačné zálohové predpisy s podrobným rozpisom položiek spolu so sprievodným listom s účinnosťou od 01.04.2023, ktoré sú splatné už v mesiaci marec 03/2023.

 Zvýšenú pozornosť prosím venujte pokynom na úhradu:

V prípade, ak svoje úhrady realizujete prostredníctvom Slovenskej pošty, cez SIPO a eSIPO platobných portálov vybraných bánk, zmena nastane automaticky, v tomto prípade nie je potrebné nič meniť.

V prípade ak svoje úhrady realizujete trvalým príkazom a úhradami na bankový účet bytového domu, je potrebné si novú sumu zálohového predpisu upraviť už v mesiaci marec 2023.

Vlastníci, ktorí majú aktivovaný prístup na portál poschodoch.sk, nový zálohový predpis spolu so sprievodným listom nájdu priložený v priečinku Stránky zákazníka, Môj byt, Dokumenty.

 

V Košiciach, 17.02.2023

                                                                                                                Ing. Maroš Čulák

                                                                                                     Riaditeľ - prokurista SBD IV Košice