Konferencia zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov 2023

 
Správcovské bytové družstvo IV Košice v spolupráci s obchodnými partnermi zorganizovalo Konferenciu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov , ktorá sa uskutočnila 08.06.2023 v Congress Hotel Centrum Kosice.
Kvalitná a odborná konferencia určená pre zástupcov vlastníkov bytov a NP, developerov a ďalších odborníkov opäť zožala veľký úspech a zúčastnilo sa jej viac ako 120 z Vás.
Naša spoločnosť v spolupráci s našími aj novými obchodnými partnermi odprezentovali 11 kvalitných prezentácií. Účastníci sa dozvedeli o nových trendoch financovania, poistenia, bezpečnosti pri obnove bytových domov a pod.. Boli ponúknuté možnosti pri znižovaní nákladov médii pri využívaní fotovoltaického zariadenia a klimatizácie.
 
Všetkým zúčastneným a partnerom ďakujeme za Vašu priazeň a opäť o rok dovidenia!
 
Snímka web 2
 
             partneri