Predstavenstvo družstva

 • Ing. Miroslav Skácel, PhD. - predseda
 • JUDr. Mária Lőrinczová - podpredseda
 • Doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. - člen
 • Ing. Ivan Jasečko - člen
 • Bc. Miroslav Nagy - člen
 • Dušan Matuščák - člen
 • Ľudmila Jalčáková - členka
 • Bc. Iveta Hoľáková - členka
 • JUDr. Vladislav Geletka - člen

Kontrolná komisia pri SBD IV

 • Ing. Peter Niezgodsky  - predseda
 • Ing. Peter Farkas - podpredseda
 • Mária Peterčáková - členka
 • Doc. RNDr. Nadežda Števulová - členka
 • Dušan Semjan - člen

Vedenie družstva

 • Ing. Maroš Čulák - riaditeľ
 • Ing. Monika Horňáková - námestník OTÚ

Výpis z obchodného registra, Stanovy (pdf)