Vodné - stočné studená voda

rozhodnutie 0005/2021/V (pdf)
rozhodnutie 0039/2017/V (pdf)
rozhodnutie 0084/2014/V (pdf)
rozhodnutie 0134/2013/V (pdf)
rozhodnutie 0101/2012/V (pdf)
rozhodnutie 0075/2011/V (pdf)
rozhodnutie 0172/2010/V (pdf)
rozhodnutie 0133/2010/V (pdf)
rozhodnutie 0062/2010/V (pdf)
rozhodnutie 0092/2009/V (pdf)
rozhodnutie 0035/2009/V (pdf)
rozhodnutie 0021/2008/V (pdf)

Teplo - Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice

rozhodnutie 0124/2021/T (pdf)
rozhodnutie 0042/2021/T (pdf)
rozhodnutie 0067/2020/BA
 (pdf)
rozhodnutie 0157/2019/T (pdf)
rozhodnutie 0055/2018/T (pdf)
rozhodnutie 0251/2017/T
(pdf)
rozhodnutie 0033/2016/T (pdf)
rozhodnutie 0070/2015/T (pdf)
rozhodnutie 0163/2014/T
(pdf)
rozhodnutie 0175/2013/T (pdf)
rozhodnutie 0314/2012/T (pdf)
rozhodnutie 0230/2011/T (pdf)
rozhodnutie 0166/2010/T (pdf)
rozhodnutie 0169/2009/T (pdf)
rozhodnutie 0713/2008/T (pdf)
rozhodnutie 0569/2008/T (pdf)
rozhodnutie 0216/2008/T (pdf)

Teplo - Tepláreň Košice, a.s.

rozhodnutie 0120/2021/T (pdf)
rozhodnutie 0038/2021/T (pdf)
Fakturačné ceny tepla na rok 2020
(pdf)
rozhodnutie 0028/2020/T
(pdf)
rozhodnutie 0039/2019/T (pdf)
rozhodnutie 0156/2018/T (pdf)
rozhodnutie 0195/2017/T
(pdf)
rozhodnutie 0016/2016/T (pdf)
rozhodnutie 0069/2015/T (pdf)
rozhodnutie 0197/2014/T (pdf)
rozhodnutie 0161/2013/T (pdf)
rozhodnutie 0308/2012/T (pdf)
rozhodnutie 0262/2011/T (pdf)

vyhláška 630/2005 (pdf)
vyhláška 358/2009 zmena vyhlášky 630/2005 (pdf)

vyhláška 240/2016 (pdf)