Vodné - stočné studená voda

Teplo - Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice

Teplo - MH Teplárenský holding, a.s. (TEKO)