Slider

Novinky

Oznam od Mestskej časti Košice - JUH

01. 04. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, v dôsledku mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu COVID - 19, Vám dávame do pozornosti žiadosť o spoluprácu zo strany Mestskej časti Košice - JUH.
V prípade, ak sa vo Vašom okolí nachádzajú osoby v dôchodkovom veku prípadne osamelé osoby, ktoré potrebujú pomoc napr. s nákupom potravín, vyzdvihnutí liekov alebo poskytnutí ochranných rúšok neváhajte kontaktovať MČ Košice - JUH na tel. č. 055/720 80 14, 0908 384 793 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

!!! Oznam - úprava pracovnej doby zamestnancov SBD IV!!!

18. 03. 2020

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV, že z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, je od 16.03.2020 až do odvolania upravená pracovná doba zamestnancov SBD IV a to od 07:30 do 12:00 každý pracovný deň. Po tomto čase prosím v nevyhnutných prípadoch využite možnosť obrátiť sa na našich partnerov zabezpečujúcich havarijnú službu v jednotlivých profesiách, viď: http://www.sbd4ke.sk/dolezite-telefonne-cisla.
Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Maroš Čulák, riaditeľ-prokurista SBD IV

!!! Oznam - zatvorenie budovy družstva pre klientov a partnerov SBD IV !!!

!!! Oznam - zatvorenie budovy družstva pre klientov a partnerov SBD IV !!!

09. 03. 2020

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV, že z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, bude od 09.03.2020 až do odvolania budova družstva zatvorená a klienti sa osobne vybavovať nebudú. Vaše požiadavky prosím vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi telefonicky alebo emailom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty.
Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Maroš Čulák, riaditeľ-prokurista SBD IV

Požiarna ochrana bytových domov

11. 02. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, prečítajte si základné informácie k požiarnej ochrane bytových domov na stane 1, na strane 2 neprehliadnite dôležité telefónne čísla.

Voľné nebytové priestory na prenájom

20. 08. 2019

Ponúkame Vám na prenájom voľné nebytové priestory v budove Správcovského bytového družstva IV Košice, na ulici Levočská 3 o výmere 69,37m2 a 66,44 m2 a garáž o výmere 18m2. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našom klientskom centre, na tel. č. 055/7881 024055/7881 016 alebo na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zimná údržba

28. 11. 2019

V zmysle zákona č.135/1961 Zb.Z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) zimnú údržbu komunikácií, chodníkov, parkovísk a podchodov bude zabezpečovať vlastník nehnuteľností – Mesto Košice.

Avšak v zmysle Operačného plánu zimnej údržby Mesta Košice zabezpečujú samotný výkon zimnej údržby aj ďalšie subjekty, a to bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, majitelia, správcovia a užívatelia nehnuteľností.

Pre bytové domy v správe SBD IV Košice to znamená udržiavanie vstupov do bytových domov a priľahlých chodníkov k chodníkom a cestám, ktorých udržiavanie zabezpečuje mesto Košice.

Informačný list nájdete tu

Bližšie informácie:

  • mapa obslužnosti ciest v správe Kosit a informácie k zimnej údržbe na stránke spoločnosti Kosit, a.s.: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/
  • základné informácie o zimnej údržbe v meste Košice, Operačný plán zimnej údržby na stránke mesta Košice: https://www.kosice.sk/obcan/zimna-udrzba-v-meste-kosice
  • pri neodprataní komunikácií, ktorých udržiavanie zabezpečuje Mesto Košice alebo ďalších problémoch je k dispozícii centrálny dispečing referátu dopravy Magistrátu mesta Košice 24 hod. denne: tel. č.: 16 126, 6419 736, mobil: 0903 602 383

Zmena tel. č. havarijnej služby

20. 11. 2019

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov že havarijná služba KoBe Košice, s.r.o. p. Kovaľa má nové telefónne číslo 0944 427 964.
Ďakujeme za pochopenie.
OZNAM - Nábeh vykurovania

OZNAM - Nábeh vykurovania

19. 09. 2019

Týmto oznamuje, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO)  po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 20.9.2019 od 00:01 hod. s postupným nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK). V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný.

Žiadame všetkých odberateľov a majiteľov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania ako aj odvzdušnenie vykurovacích sústav jednotlivých domov.

V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

[12  >>