Slider

Novinky

!!! OZNAM - Opatrenia ohľadom koronavírusu platné od 15.10.2020 !!!

15. 10. 2020

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV, že od štvrtka 15.10.2020 bude budova družstva otvorená pre klientov a partnerov SBD IV za účelom osobného vybavovania, zatiaľ v obmedzených stránkových hodinách (http://www.sbd4ke.sk/strankove-dni) a za dodržania zvýšených hygienických opatrení a so stanoveným maximálnym počtom klientov v prevádzke. Vaše požiadavky mimo stránkových hodín prosím aj naďalej vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi telefonicky, emailom alebo listom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty. Prevzatie alebo odovzdanie dokumentov súvisiacich so správou bytových domov bude umožnené cez okienko podateľne aj mimo stránkových hodín.
Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. Maroš Čulák
riaditeľ-prokurista SBD IV

OZNAM - Nábeh vykurovania

28. 09. 2020

Týmto oznamujeme, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO)  po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 29.9.2020 o 00:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK). V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný.

Žiadame všetkých odberateľov a majiteľov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania ako aj odvzdušnenie vykurovacích sústav jednotlivých domov.

V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

 

Voľné nebytové priestory na prenájom

08. 07. 2020

Ponúkame Vám na prenájom voľné nebytové priestory v budove Správcovského bytového družstva IV Košice, na ulici Levočská 3 o výmere 27,39 m2 a v budove na Mlynárskej ulici č. 15 o výmere 12,00 m2. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našom klientskom centre, na tel. č. 055/7881 024, 055/7881 016 alebo na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odstávka tepla a TÚV

18. 05. 2020

Na základe oznámenia našich obchodných partnerov TEHO s.r.o. a TEKO a.s. v dňoch od 16. 06. - 17. 06. 2019 počiatočným dňom od 00:01 hod. do 24:00 hod. posledného dňa, nastane plánované prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) zo SCZT Košice vo všetkých lokalitách mesta Košice v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike.

!!! Oznam - štandardná pracovná doba zamestnancov SBD IV!!!

30. 04. 2020

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV, že od pondelka 04.05.2020 budú zamestnanci SBD IV pracovať v štandardnej pracovnej dobe (http://www.sbd4ke.sk/strankove-dni). Naďalej však ostáva v platnosti, že budova SBD IV na Levočskej 3 v Košiciach ostáva až do odvolania pre klientov a partnerov SBD IV zatvorená. Vaše požiadavky prosím vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi aj naďalej telefonicky, emailom alebo listom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty . Za pochopenie ďakujeme. Ing. Maroš Čulák, riaditeľ-prokurista SBD IV.

Stanovisko Národného inšpektorátu práce

21. 04. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP,
prečítajte si stanovisko Národného inšpektorátu práce (NIP) ohľadom revízií VTZ počas pandémie koronavírusu COVID - 19:

Oznam od Mestskej časti Košice - JUH

01. 04. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, v dôsledku mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu COVID - 19, Vám dávame do pozornosti žiadosť o spoluprácu zo strany Mestskej časti Košice - JUH.
V prípade, ak sa vo Vašom okolí nachádzajú osoby v dôchodkovom veku prípadne osamelé osoby, ktoré potrebujú pomoc napr. s nákupom potravín, vyzdvihnutí liekov alebo poskytnutí ochranných rúšok neváhajte kontaktovať MČ Košice - JUH na tel. č. 055/720 80 14, 0908 384 793 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

!!! Oznam - úprava pracovnej doby zamestnancov SBD IV!!!

18. 03. 2020

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV, že z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, je od 16.03.2020 až do odvolania upravená pracovná doba zamestnancov SBD IV a to od 07:30 do 12:00 každý pracovný deň. Po tomto čase prosím v nevyhnutných prípadoch využite možnosť obrátiť sa na našich partnerov zabezpečujúcich havarijnú službu v jednotlivých profesiách, viď: http://www.sbd4ke.sk/dolezite-telefonne-cisla.
Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Maroš Čulák, riaditeľ-prokurista SBD IV

Požiarna ochrana bytových domov

11. 02. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, prečítajte si základné informácie k požiarnej ochrane bytových domov na stane 1, na strane 2 neprehliadnite dôležité telefónne čísla.

[12 3  >>