Slider

Novinky

!!! OZNAM - Otvorenie budovy družstva pre klientov a partnerov SBD IV KE od 21.04.2021 !!!

15. 04. 2021

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV KE, že od stredy 21.04.2021 bude budova družstva otvorená pre klientov a partnerov SBD IV KE za účelom osobného vybavovania, zatiaľ v obmedzených stránkových hodinách (http://www.sbd4ke.sk/strankove-dni) a za dodržania zvýšených hygienických opatrení a so stanoveným maximálnym počtom klientov v prevádzke. Vaše požiadavky mimo stránkových hodín prosím aj naďalej vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi telefonicky, emailom alebo listom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty. Prevzatie alebo odovzdanie dokumentov súvisiacich so správou bytových domov bude umožnené cez okienko podateľne aj mimo stránkových hodín. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. Maroš Čulák
riaditeľ-prokurista SBD IV KE

Oznam o zmene ceny vodného a stočného

01. 03. 2021

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, že Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 005/2021/V s účinnosťou od 01.03.2021 zvýši ceny vodného a stočného. Prehľad nových cien vodného a stočného, platných od 01.03.2021 nájdete tu.

Nahlásenie počtu osobomesiacov

14. 01. 2021

V dôsledku pandemickej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 je možné nahlásiť stavy Vašich osobomesiacov za rok 2020 do 29.01.2021 nasledovne:

  • emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., email musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka bytu, adresu bytu alebo NP, počet osôb po jednotlivých mesiacoch
  • písomne, list musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka bytu, adresu bytu alebo NP,počet osôb po jednotlivých mesiacoch, list môžete zaslať na adresu SBD IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice prostredníctvom pošty alebo nám list vhodiť do modrej poštovej schránky umiestnenej pred vstupom do budovy

VZOR odpočtu - osobomesiace

Ďakujeme za pochopenie

Odpočty meračov SV a TÚV

05. 01. 2021

V dôsledku pandemickej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 je možné nahlásiť stavy Vašich meračov studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) do 15.01.2021 nasledovne:
  • emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., email musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka bytu, adresu bytu alebo NP, dátum odpočtu, čísla meračov, stavy meračov v m3 a fotografiu oboch meračov
  • písomne, list  musí obsahovať meno a priezvisko vlastníka bytu, adresu bytu alebo NP, dátum odpočtu, čísla meračov, stavy meračov v m3, list môžete zaslať na adresu SBD IV Košice, Levočská 3, 040 12 Košice prostredníctvom pošty alebo nám list vhodiť do modrej poštovej schránky umiestnenej pred vstupom do budovy

VZOR odpočtu - SV a TÚV

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM - Nábeh vykurovania

28. 09. 2020

Týmto oznamujeme, že TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO)  po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 29.9.2020 o 00:00 hod. s postupným nábehom dodávky tepla cez ústredné vykurovanie (ÚK). V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný.

Žiadame všetkých odberateľov a majiteľov bytov, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia plynulý a bezproblémový nábeh vykurovania ako aj odvzdušnenie vykurovacích sústav jednotlivých domov.

V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a bezproblémový.

 

Voľné nebytové priestory na prenájom

08. 07. 2020

Ponúkame Vám na prenájom voľné nebytové priestory v budove Správcovského bytového družstva IV Košice, na ulici Levočská 3 o výmere 27,39 m2 a v budove na Mlynárskej ulici č. 15 o výmere 12,00 m2. Bližšie informácie Vám radi poskytneme v našom klientskom centre, na tel. č. 055/7881 024, 055/7881 016 alebo na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Stanovisko Národného inšpektorátu práce

21. 04. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP,
prečítajte si stanovisko Národného inšpektorátu práce (NIP) ohľadom revízií VTZ počas pandémie koronavírusu COVID - 19:

Oznam od Mestskej časti Košice - JUH

01. 04. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, v dôsledku mimoriadnej situácie ohľadom koronavírusu COVID - 19, Vám dávame do pozornosti žiadosť o spoluprácu zo strany Mestskej časti Košice - JUH.
V prípade, ak sa vo Vašom okolí nachádzajú osoby v dôchodkovom veku prípadne osamelé osoby, ktoré potrebujú pomoc napr. s nákupom potravín, vyzdvihnutí liekov alebo poskytnutí ochranných rúšok neváhajte kontaktovať MČ Košice - JUH na tel. č. 055/720 80 14, 0908 384 793 alebo emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Požiarna ochrana bytových domov

11. 02. 2020

Vážení užívatelia bytov a NP, prečítajte si základné informácie k požiarnej ochrane bytových domov na stane 1, na strane 2 neprehliadnite dôležité telefónne čísla.

[12 3  >>