Obnova bytového domu Stálicová  spoločnosťou STAVEX Košice s.r.o.

- sanácia obvodových stien

- zateplenie štítovej steny

- sanácia zvislých stien logií

- úprava striech logií

- úprava podláh vonkajšieho schodiska

- elektroinštalácia - rekonštrukcia stúpačkových rozvodov

- dodávka a montáž zvončekov vrátane domových telefónov

- dodávka a montáž senzorového svietidla do spoločných priestorov

dátum začatia 05/2021      dátum ukončenia 01/2022

 

Stálicova             e img 407

 

e img 411             e img 414