Slider

!!! OZNAM - Otvorenie budovy družstva pre klientov a partnerov SBD IV KE od 21.04.2021 !!!

Oznamujeme klientom a partnerom SBD IV KE, že od stredy 21.04.2021 bude budova družstva otvorená pre klientov a partnerov SBD IV KE za účelom osobného vybavovania, zatiaľ v obmedzených stránkových hodinách (http://www.sbd4ke.sk/strankove-dni) a za dodržania zvýšených hygienických opatrení a so stanoveným maximálnym počtom klientov v prevádzke. Vaše požiadavky mimo stránkových hodín prosím aj naďalej vybavujte s našimi odbornými pracovníkmi telefonicky, emailom alebo listom, viď: http://www.sbd4ke.sk/kontakty. Prevzatie alebo odovzdanie dokumentov súvisiacich so správou bytových domov bude umožnené cez okienko podateľne aj mimo stránkových hodín. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. Maroš Čulák
riaditeľ-prokurista SBD IV KE