Slider

Odstávka tepla a TÚV

Na základe oznámenia našich obchodných partnerov TEHO s.r.o. a TEKO a.s. v dňoch od 16. 06. - 17. 06. 2019 počiatočným dňom od 00:01 hod. do 24:00 hod. posledného dňa, nastane plánované prerušenie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV) zo SCZT Košice vo všetkých lokalitách mesta Košice v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike.