Aktuality

Vyúčtovanie 2008

29. 05. 2009

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2008

Odpočty vodomerov

31. 03. 2009

Odpočty vodomerov budú vykonané v dňoch 1. - 10.4.2009.

Stanovisko TSÚS

23. 03. 2009

Stanovisko Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o. ku škodlivosti polystyrénu používaného pri zatepľovaní.

<<  2 3 4 5 6 [7